Topsportopleiding Tilburg bruist ondanks corona-problematiek

Misschien verrassend in coronatijd maar Topsportopleiding Tilburg bruist op vele fronten. De coördinatoren Geert Toemen en Arjen Lodewijks plannen zich suf én prijzen zich gelukkig met vele nieuwe inschrijvingen voor komend schooljaar. Met de gemeente en diverse Tilburgse instanties wordt gewerkt aan Team Tilburg.

“Een rare periode, voor de leerlingen, de leerkrachten, de ouders maar ook voor ons”, zegt Geert Toemen. Dat het lastig is om de Topsportopleiding-studenten gemotiveerd te houden, is een understatement. Toch lukt het Toemen en Lodewijks. “Ja, het gevoel van ‘wat doen jullie in deze tijd zonder sport’ overheerst bij veel betrokkenen. Maar ons werk is toegenomen. Alleen al rooster-technisch. Denk aan lessen op school en online en trainingen op andere tijden of die niet door gaan.” Als voorbeeld verwijst Lodewijks nog naar de organisatie van de lessen in bioscoop Euroscoop en naar de leerling die geen les op school heeft maar met openbaar vervoer wel wordt verwacht op een training in Tilburg. “Hij volgde zijn online-les in de trein.”

Beide coördinatoren wijzen ook op het mentale, psychische aspect. “Sporters missen het sporten, het persoonlijke contact met trainer(s) of trainingsmaatje(s) maar ook hun vaste structuur”, zegt Toemen. Lodewijks vult aan: “Vergeet niet, het zijn hele jonge mensen in de bloei van hun puberleven.”

Met Team Tilburg moet de stad uitgroeien tot een nog meer aansprekende sportstad

Arjen Lodewijks
Maatwerk

Tegen de achtergrond van de corona-problematiek zijn de voorbereidingen voor het schooljaar 2021-2022 van de Topsportopleiding Tilburg gestart. “We prijzen ons gelukkig met zo’n veertig nieuwe aanmeldingen. Meer dan vorig jaar”, zegt Toemen, die er aan toevoegt dat er in deze periode 21 eindexamenkandidaten (Koning Willem II College en Campus013) zijn. Op basis van de aanmeldingen wordt er door de coördinatoren al gewerkt aan roosters. “Per leerling maatwerk.”

Op de achtergrond spelen ook de ontwikkelingen rondom Team Tilburg. De gemeente Tilburg heeft voor de komende twee jaar honderdduizend euro vrijgemaakt. “De Stichting Topsportopleiding Tilburg is gevraagd om Team Tilburg met onder meer City Marketing Tilburg en Make it in Tilburg gestalte te geven.” Een financiële impuls die ten goede komt van het topsportklimaat in Tilburg en de topsporters, die de middelbare (Topsport)opleiding achter zich hebben gelaten, in het bijzonder.

“Vergeet niet dat de sporters van de Topsportopleiding die het Koning Willem II College en Campus013 verlaten op zichzelf zijn aangewezen. Met Team Tilburg willen we die leegte voor hen maar ook voor andere topsporters vullen. Zie het als een uitbreiding van onze faciliteiten voor de topsporters”, zegt Toemen. Hij vat Team Tilburg samen als een kenniscentrum waar met de sporter wordt meegedacht over financiën, voeding en huisvesting. “Ook mentale begeleiding past haarfijn in dat rijtje.” Lodewijks: “Met Team Tilburg moet de stad uitgroeien tot een nog meer aansprekende sportstad.”