Stichting Topsportopleiding Tilburg

Toelating

De sporter wordt in eerste instantie voorgedragen door een sportclub. De sporter bedrijft zijn of haar sport op landelijk niveau of heeft daartoe de potentie. Daarnaast moet de sporter voldoen aan de toelatingseisen van het Campus 013 of het Koning Willem II College. Dit zijn de twee scholen waarmee de Topsportopleiding Tilburg samenwerkt.

Organisatie van sport en onderwijs

Het stichtingsbestuur heeft een coördinator aangesteld. De coördinator ziet er op toe dat de verschillende partijen van sport en onderwijs samenwerken om het Topsportonderwijs in een optimale sfeer te laten verlopen.

Sportclubs

De sportclubs zijn verantwoordelijk voor het voordragen van de leerlingen/ sporters. De clubs bepalen de inhoud van de trainingsprogramma’ s. Iedere sportclub stelt één persoon als aanspreekpunt aan. Deze persoon voert regelmatig overleg met de coördinator Topsportopleiding Tilburg. De sportclubs zijn mede verantwoordelijk voor het stimuleren van een houding van discipline, respect, sportiviteit, inzet en saamhorigheid bij de sporter.

Onderwijsinstellingen

De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de onderwijsprogramma’s en eventueel benodigde roosteraanpassingen. Zij organiseren tevens studiebegeleiding en stellen hiervoor ruimte beschikbaar. Iedere onderwijsinstelling stelt één persoon als aanspreekpunt aan. Deze persoon voert regelmatig overleg met de coördinator Topsportopleiding Tilburg over hoe het met de sporter op school gaat.  

Ouders en verzorgers

De Topsportopleiding Tilburg verzorgt bijeenkomsten waar informatie wordt gedeeld die voor de sporter en zijn/haar ouders of verzorgers van belang is. Ouders/verzorgers en coördinator Topsportopleiding Tilburg komen met elkaar in contact  als daar vanuit één van de partijen aanleiding toe is. Het belang van het optimale sport- en leerklimaat van de sporter staat daarbij altijd voorop.