Onderwijs

Koning Willem II College Tilburg

mavo- havo- vwo

Wij zijn het Koning Willem II College, een school voor mavo, havo en vwo. We hebben ongeveer 1.500 leerlingen, waarvan zo’n tien procent school combineert met topsport. De leerlingen hebben een eigen topsportlokaal waar ze zelfstandig of onder begeleiding van een studiecoach kunnen studeren. We maken het rooster rondom de trainingstijden van de sporter, zodat de leerling op beide vlakken optimaal kan presteren. Binnen dat proces hebben we nauwe contacten met ouders, sporters en de coördinator van Stichting Topsportopleiding Tilburg, waardoor we kunnen bijsturen als dat nodig is.

Omdat we onderdeel zijn van de landelijke stichting LOOT (Landelijke Organisatie voor Onderwijs en Topsport) leren we veel van ontwikkelingen op scholen, elders in het land en hebben we wettelijk de mogelijkheden om de studiedruk van topsporters te verlichten door bijvoorbeeld vrijstellingen te verlenen.

Dat we dat succesvol doen bewijzen de cijfers: maar liefst 95% van de topsportleerlingen behaalt het diploma op het niveau van binnenkomst. Daar zijn we trots op, evenals op Frenkie de Jong, Jackie Groenen, Margot van Geffen en Diederick Hagemeijer, die net als veel andere topsporters op het Willem II een diploma haalden, voordat ze de top haalden in hun sport.

Voor meer informatie kijk op onze website.

Campus013 Tilburg

vmbo gemengd theoretisch- kader beroepsgericht- basis beroepsgericht

Topsportleerlingen van Campus013 kunnen tijdens de schoolperiode alle trainingen volgen, ook onder schooltijd. De leerlingen zitten niet in een klas bij elkaar maar in reguliere klassen. De uren die gemist worden door de trainingen worden ingehaald tijdens verplichte studiebijeenkomsten op een ander moment van de dag. Voor de leerlingen is een aparte topsportcoördinator aangesteld, die de leerlingen begeleidt in het combineren van hun sport en school.

Voor meer informatie kijk op onze website.