Hockey

Doel van de Topsportklas is om de combinatie tussen school en sport beter te kunnen maken. In een ideale situatie kunnen beide kanten elkaar zelfs versterken. Dit geldt ook voor de Topsportklas Hockey. Gaat het lekker op school, dan is dat positief voor het hockey en vice versa!

De Topsportklas Hockey biedt één of twee extra trainingsmomenten aan de deelnemer. De thema’s van deze trainingsmomenten zijn verbreding en verdieping. Enerzijds wordt er trainingsstof aangeboden die tijdens reguliere teamtrainingen niet zo snel de aandacht krijgt. Anderzijds wordt er getraind op individueel tactische en technische aspecten die de basis vormen van de sport.

Door de unieke setting kunnen we op dit gebied echt de diepte in. Dit allemaal zonder wat betreft fysieke belasting te conflicteren met de reguliere teamtrainingen en -wedstrijden van de deelnemers.