Jaarverslagen

Inkomsten 2022: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Subsidie gemeente Tilburg   € 56.000 
 • Bijdragen van leerlingen   € 28.000
Uitgaven 2022: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Loonkosten   € 30.000
 • Huur accommodaties   € 30.000
 • Huiswerkbegeleiding   € 8.000
 • Sportmedisch centrum   € 3.000
 • Sponsoring   € 1.000
 • Verzekeringen   € 1.000
 • Mariska Lips award   € 3.000
 • Kantoorkosten en diversen   € 1.000

Het boekjaar 2022 afgesloten met een positief negatief resultaat van € 7.000 (ter vergelijking: het resultaat over 2021 bedroeg negatief € 6.000).

De verwachting voor 2023 is een klein positief resultaat.

Inkomsten 2021: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Subsidie gemeente Tilburg   € 39.000 (incl. terugbetaling)
 • Bijdragen van leerlingen   € 19.000 (incl. terugbetalingen)
Uitgaven 2021: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Loonkosten   € 29.000
 • Huur accommodaties   € 17.000
 • Huiswerkbegeleiding   € 8.000
 • Sportmedisch centrum   € 4.000
 • Sponsoring   € 1.000
 • Verzekeringen   € 1.000
 • Mariska Lips award   € 3.000
 • Kantoorkosten en diversen   € 1.000

Het boekjaar 2021 afgesloten met een negatief resultaat van € 6.000 (ter vergelijking: het resultaat over 2020 bedroeg € 17.000).

De verwachting voor 2022 is een klein positief resultaat.

Inkomsten 2020: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Subsidie gemeente Tilburg  € 55.000
 • Bijdragen van leerlingen   € 25.000
Uitgaven 2020: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Loonkosten   € 27.000
 • Huur accommodaties   € 18.000
 • Huiswerkbegeleiding   € 8.000
 • Sportmedisch centrum   € 2.000
 • Sponsoring   € 1.000
 • Verzekeringen   € 1.000
 • Mariska Lips award   € 3.000
 • Kantoorkosten en diversen   € 3.000

Het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 17.000,-  (ter vergelijking: het resultaat over 2019 bedroeg € 22.000,-).

De verwachting voor 2021 is een klein positief resultaat.

Inkomsten 2019: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Subsidie gemeente Tilburg  € 55.000
 • Bijdragen van leerlingen  €20.000
Uitgaven 2019: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Loonkosten  € 14.000
 • Huur  accommodaties  €22.000
 • Huiswerkbegeleiding  €8.000
 • Sportmedisch centrum  €2.000
 • Sponsoring  €1.000
 • Kantoorkosten en diversen  €6.000

Het positieve resultaat bedroeg € 22.000 (vanwege een eenmalige meevaller van de post Loonkosten).

De verwachting voor 2020 is een klein positief saldo.

Inkomsten 2018: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Subsidies € 54.000,-
 • Bijdragen van leerlingen € 24.000,-
Uitgaven 2018: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Loonkosten € 50.000,-
 • Huur accommodaties € 20.000,-
 • Huiswerkbegeleiding € 11.000,-
 • Kosten Sportmedisch Centrum € 4.000,-
 • Sponsoring en reclame € 2.000,-
 • Kantoorkosten en diversen € 5.000,-

Negatief verschil van € 14.000,- in het jaar 2018.

De verwachting is dat we dit jaar (2019) quitte spelen, dat is tevens wat we in de toekomst verwachten.