Jaarverslagen

Inkomsten 2018: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
  • Subsidies € 54.000,-
  • Bijdragen van leerlingen € 24.000,-
Uitgaven 2018: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
  • Loonkosten € 50.000,-
  • Huur accommodaties € 20.000,-
  • Huiswerkbegeleiding € 11.000,-
  • Kosten Sportmedisch Centrum € 4.000,-
  • Sponsoring en reclame € 2.000,-
  • Kantoorkosten en diversen € 5.000,-

Negatief verschil van € 14.000,- in het jaar 2018.

De verwachting is dat we dit jaar (2019) quitte spelen, dat is tevens wat we in de toekomst verwachten.