Jaarverslagen

Inkomsten 2019: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Subsidie gemeente Tilburg  € 55.000
 • Bijdragen van leerlingen  €20.000
Uitgaven 2019: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Loonkosten  € 14.000
 • Huur  accommodaties  €22.000
 • Huiswerkbegeleiding  €8.000
 • Sportmedisch centrum  €2.000
 • Sponsoring  €1.000
 • Kantoorkosten en diversen  €6.000

Het positieve resultaat bedroeg € 22.000 (vanwege een eenmalige meevaller van de post Loonkosten).

De verwachting voor 2020 is een klein positief saldo.

Inkomsten 2018: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Subsidies € 54.000,-
 • Bijdragen van leerlingen € 24.000,-
Uitgaven 2018: (Alle bedragen afgerond op € 1.000,-)
 • Loonkosten € 50.000,-
 • Huur accommodaties € 20.000,-
 • Huiswerkbegeleiding € 11.000,-
 • Kosten Sportmedisch Centrum € 4.000,-
 • Sponsoring en reclame € 2.000,-
 • Kantoorkosten en diversen € 5.000,-

Negatief verschil van € 14.000,- in het jaar 2018.

De verwachting is dat we dit jaar (2019) quitte spelen, dat is tevens wat we in de toekomst verwachten.