Voetbalvereniging Willem II

Willem II opgericht in 1896, is één van de oudste voetbalclubs in Nederland en een club met  ambitie. Bij de jeugdopleiding staan persoonlijke ontwikkeling, prestaties en discipline centraal. Plezier in de voetbalsport is echter een basisvoorwaarde voor elke speler in de opleiding. De Willem II jeugdopleiding wordt zeer serieus aangepakt. Het intensieve programma vraagt veel tijd, inzet en discipline van de jeugdspelers in de opleiding. Dit alles mag natuurlijk niet ten koste gaan van de studieresultaten.Zonder professionele ondersteuning is studie en voetbal  nauwelijks te realiseren is. Het bestuur van Willem II heeft dit onderkend en een studiebegeleidingscommissie (SBC) ingesteld. Deze commissie ondersteunt alle jeugdselectiespelers van Willem II tijdens hun schoolloopbaan.De Willem II jeugdopleiding staat bekend om haar kwaliteit, gecertificeerd in het KNVB ster keurmerk, ster 4. Om voor dit keurmerk voor jeugdopleidingen in aanmerkingen te komen wordt de opleiding op 83 aspecten meetbaar en objectief in kaart gebracht. De Willem II jeugdopleiding is in de hoogste categorie (4 sterren) ingedeeld.

http://www.willem-ii.nl/pm-template.asp?PageID=52&hoofdID=12&subID=57

 

IJshockeyvereniging Tilburg Trappers 

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers is in 2001 begonnen met de topsportopleiding. In combinatie met de BVO Willem II is de Stichting Topsportopleiding Tilburg opgericht. De doelstelling van dit initiatief is om voorwaarden te scheppen voor jonge sporttalenten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op sportief niveau, zonder dat dit consequenties heeft voor de studie van de individuele speler. Door middel van het creëren van extra ijstijden tijdens schooluren en professionele begeleiding vanuit de Topsportopleiding Tilburg zijn de voorwaarden geschapen om dit wat de talenten van Tilburg Trappers betreft tot stand te brengen. Inmiddels heeft dit voor de Stichting Jeugdijshockey Tilburg Trappers al zijn vruchten afgeworpen. Gezien de ontwikkelingen binnen de topsportopleiding is het streven om in samenwerking met de sectie Topijshockey van Tilburg Trappers vanaf het seizoen 2009-2010 een merkbare doorstroming van jong talent naar het eerste team te realiseren. Daartoe dienen heldere afspraken gemaakt te worden tussen de Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers, het hoofd jeugdopleidingen, de topsportcoördinator en de sectie Topijshockey. Uitgangspunt is dat deze doorstroming een merkbaar, continu karakter zal dragen.

http://www.trappersjeugd.nl/

 

Tennisschool Gijs zet stap naar verdere professionalisering.

Gijs Verheijen boekt successen met topsportleerlingen. Tennisschool Gijs heeft een directe link met de Topsport Opleiding Tilburg. De naam van de school is ontleend aan Gijs Verheijen. Een jonge vent, die aan het profcircuit heeft gesnuffeld en in 2002 koos voor het opzetten van een tennisopleiding, een die jongeren moet leiden naar, het liefst, een professioneel bestaan. Om nog professioneler te kunnen werken, zet Gijs de stap van Goirle naar Oisterwijk. In de Parel van Brabant betrekt hij een geheel eigen tennistrainingscentrum. Gijs werk nauw samen met de Stichting Opleiding Toptennis Midden-Brabant. Die stichting heeft als doel het ondersteunen van regionale tennisjeugd.

Gijs heeft een aantal leerlingen van de Topsport Opleiding Tilburg onder zijn hoede en met succes. Die leerlingen profiteren van de combinatie school en sport. Zij hebben de mogelijkheid om vier keer per week te trainen

onder schooltijd en daarnaast trainen ze dan nog bij tennisschool Gijs, waardoor ze 8 tot 14 uur in de week trainen.

"Zij boeken een opmerkelijke progressie", geeft Gijs inzicht in de vorderingen, "ze vinden steeds vaker aansluiting bij de  regionale - en landelijke tennistop.

Als voorbeeld geeft Gijs Milou Israel, die het via de topsportopleiding en de begeleiding van hemzelf inmiddels heeft geschopt tot A-speelster. Deze winter is ze gestart met een fulltime opleiding, die als vervolg op de Topsport Opleiding Tilburg wordt gezien. .Boris Oomens uit de topsportklas is in de categorie tot en met 16 jaar tweede van Nederland en Marie Aimee Habiyaremye heeft in de categorie tot en met 12 jaar de top van Nederland bereikt. De succesvolle aanpak is ook de KNLTB (de nationale tennisbond) niet ontgaan en Tennisschool Gijs verzorgt voor de bond de tennistrainingen in de regio.

Informatie over Tennisschool Gijs kan worden ingewonnen via website www.tennisschoolgijs.nl of tel. 06-23413883. 

 

Laatste Nieuws