koning Willem2college

vmbo tl- havo- vwo

De topsportklas is bedoeld voor sporters, die bij een sportclub zijn aangesloten en die in hun sportbeoefening een landelijk niveau hebben bereikt, of daarvoor de potentie hebben. Uiteraard wil de sporter in zijn of haar tak van sport uitblinken en het hoogste (internationale) niveau bereiken. Daarvoor is veel discipline en inzet nodig.

De sportklas wordt heterogeen samengesteld, wat wil zeggen dat de leerlingen niet zijn vóórgeselecteerd op grond van hun prestaties op school. In de topsportklas zitten leerlingen voor alle schooltypen, die op het Koning Willem II College voorkomen: atheneum, havo en vmbo-tl.

De samenstelling van de topsportklas blijft de eerste drie leerjaren hetzelfde. Aan het einde van het eerste leerjaar krijgt de leerling een vwo-, havo- of vmbo-tl-perspectief. In het tweede en derde leerjaar werkt de leerling verder op eigen niveau en zorgt voor een doorstroming van sport 3 naar vwo-4, havo-4 of vmbo-tl-4.

De jonge topsporters zullen in de gelegenheid worden gesteld om hun dagelijkse training te integreren in het lesrooster van de school. Dit probeert de school te realiseren door op school maximaal 8 uren in het lesrooster van ongeveer 28 lessen te reserveren voor training in de sportspecialisatie. Ook wordt er tijd ingeroosterd voor begeleiding bij huiswerk en voor zelfstudie.

In klas l krijgen de leerlingen gedurende één lesuur per week de zogenaamde studieles. Deze les zal het hele jaar worden gebruikt om de leerlingen een juiste methode van studeren aan te leren. De mentor neemt deze les voor zijn rekening. In de praktijk komt het erop neer, dat een top¬sporter elke dag op school is tussen 08.30 uur en 16.30 uur. In de loop van drie dagen zijn er twee les¬uren beschikbaar voor de training. Aan het einde van elke week heeft elke sporter een aantal lesuren kunnen besteden aan het maken van huiswerk onder begeleiding

Vakcollege Tilburg

Vmbo tg- kb- bb.

Topsportleerlingen aan het midden Brabant college kunnen tijdens de schoolperiode alle trainingen volgen, ook onder schooltijd. De leerlingen zitten niet in een klas bij elkaar maar in reguliere klassen. De uren die gemist worden door de trainingen worden ingehaald tijdens verplichte studiebijeenkomsten op een ander moment van de dag. Voor

de leerlingen is een aparte topsportcoördinator aangesteld, die de leerlingen begeleidt in het combineren van hun sport en school. Deze coördinator zorgt er ook voor dat de studieresultaten regelmatig met de Stichting Topsport Opleiding worden geëvalueerd om indien nodig trainingen te verminderen en studie-uren te verhogen.

Praktijkcollege Tilburg

Op praktijkschool de Poort krijgen leerlingen de gelegenheid om tijdens de schooltijden te trainen.

Laatste Nieuws