Koning Willem II College Tilburg

vmbo tl- havo- vwo

De topsportklas is bedoeld voor sporters, die bij een sportclub zijn aangesloten en die in hun sportbeoefening een landelijk niveau hebben bereikt, of daarvoor de potentie hebben. Uiteraard wil de sporter in zijn of haar tak van sport uitblinken en het hoogste (internationale) niveau bereiken. Daarvoor is veel discipline en inzet nodig.

Campus013 Tilburg

Vmbo tg- kb- bb.

Topsportleerlingen van Campus013 kunnen tijdens de schoolperiode alle trainingen volgen, ook onder schooltijd. De leerlingen zitten niet in een klas bij elkaar maar in reguliere klassen. De uren die gemist worden door de trainingen worden ingehaald tijdens verplichte studiebijeenkomsten op een ander moment van de dag. Voor de leerlingen is een aparte topsportco├Ârdinator aangesteld, die de leerlingen begeleidt in het combineren van hun sport en school.

Praktijkcollege Tilburg

Op praktijkschool de Poort krijgen leerlingen de gelegenheid om tijdens de schooltijden te trainen.

Laatste Nieuws